En frågesport i ämnet Hinduismens historia
Antal frågor 16

Fråga:

Kring vilken flod växte den första indiska civilisationen fram?


En frågesport i ämnet Hinduismens historia från vetgirig.nu