En frågesport i ämnet 1600-talets historia
Antal frågor 18

Fråga:

Under 1600-talet var ofta kungarna, som exempelvis den svenske kungen, Karl XI, enväldiga. Ibland kallas 1600-talet för något som anspelar på denna stora makt. Vad?


En frågesport i ämnet 1600-talets historia från vetgirig.nu