En frågesport i ämnet Världskrigens befälhavare
Antal frågor 10

Fråga:

Denne man var generalstabschef för den tyska armén vid första världskrigets utbrott.


En frågesport i ämnet Världskrigens befälhavare från vetgirig.nu