En frågesport i ämnet Gastric bypass
Antal frågor 14

Fråga:

När övervikt diskuteras används ett mått som ger en bättre uppfattning om graden av övervikt jämfört med endast vikt i kg utan hänsyn till längden.

Hur förkortas detta mått?
(tre bokstäver)


En frågesport i ämnet Gastric bypass från vetgirig.nu