En frågesport i ämnet Upplysningen
Antal frågor 25

Fråga:

Den franska revolutionen visar på att upplysningen hade effekt. Man kan för enkelhetens skull säga att upplysningen med den också nådde sitt slut.

När inledde den franska revolutionen?


En frågesport i ämnet Upplysningen från vetgirig.nu