En frågesport i ämnet Islams tro och lära
Antal frågor 31

Fråga:

Islam har sex viktiga 'trosartiklar', som man tror på . De tror på En Gud, Änglar, profeterna, skrifterna, Guds allvetande.

Vad är den sjätte av dessa sex trosartiklar?


En frågesport i ämnet Islams tro och lära från vetgirig.nu