En frågesport i ämnet Kemins historia
Antal frågor 30

Fråga:

Den första 'kemin' ses ibland vara alkemin, men även om alkemin bidrog till vissa vetenskapliga upptäckter kan den inte ses som en vetenskap utan mer som fruktlösa försök till magi. En alkemist som har haft betydelse för eftervärlden är dock den schweziske läkaren och naturfilosofen Paracelsus som sägs vara toxikologins fader. Under vilket århundrade verkade han? (Ledtråd: Han verkade ca ett sekel innan kemin åtskiljdes från alkemin.)


En frågesport i ämnet Kemins historia från vetgirig.nu