En frågesport i ämnet Québec
Antal frågor 26

Fråga:

Hur stor andel av befolkningen i Québec har franska som modersmål (år 2006) ?


En frågesport i ämnet Québec från vetgirig.nu