En frågesport i ämnet Internet-memes
Antal frågor 13

Fråga:

Detta meme är en viss fågel som ger användbara råd. Den heter Actual Advice ...? Ordet som saknas är fågelns namn på engelska. Vilket är det?


En frågesport i ämnet Internet-memes från vetgirig.nu