En frågesport i ämnet Geometri
Antal frågor 12

Fråga:

I en rätvinklig triangel gäller Pythagoras' sats, som säger: a^2 + b^2 = c^2. Vad kallas sidan c?


En frågesport i ämnet Geometri från vetgirig.nu