Utmaningen

Utmana dina vänner på kunskapstest. Välj ämne, bjud in deltagare och starta frågesporten.

Utmaning - Carl Jonas Love Almqvist

Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) - var en svensk nationalskald, lärare, präst och tonsättare. Vad känner Du till om honom?

Bjud in deltagare genom att ange e-post och namn. Inga utomstående kan se uppgifterna.

E-post* Namn*
Du

E-postadress Namn/Medlem
Deltagare 2
Deltagare 3
Deltagare 4
Deltagare 5
Deltagare 6
Deltagare 7
Deltagare 8
Deltagare 9
Deltagare 10
Antal frågor
5 10 15
Skriv en hälsning till deltagarna

Annonser