Utmaningen

Utmana dina vänner på kunskapstest. Välj ämne, bjud in deltagare och starta frågesporten.

Utmaning - Klimathotet i siffror

En samling frågor kring koldioxid och metan som bygger på offentlig statistik och data. Källhänvisningar finns i samtliga fall.

Bjud in deltagare genom att ange e-post och namn. Inga utomstående kan se uppgifterna.

E-post* Namn*
Du

E-postadress Namn/Medlem
Deltagare 2
Deltagare 3
Deltagare 4
Deltagare 5
Deltagare 6
Deltagare 7
Deltagare 8
Deltagare 9
Deltagare 10
Antal frågor
5 10 11
Skriv en hälsning till deltagarna

Annonser