Just nu

  • 8 spelare online
  • 233 333 frågor
  • 15 623 medlemmar
  • 7 701 ämnen


Utmaning - Droger och deras följder

Narkotiska preparat, alkohol och läkemedel. Effekter, kostnader, vårdformer, politik, juridik och geografi samlat. Långt, men desto intressantare än att dela upp det i olika delar som kan kännas torftigt o oinspirerande. Hellre en engagerad helhet, för Din glädje och min förhoppning om en upplysande stund!

Bjud in deltagare genom att ange e-post och namn. Inga utomstående kan se uppgifterna


Antal frågor 5 10 20 70
Skriv en hälsning till deltagarna
Hem