Utmaningen

Utmana dina vänner på kunskapstest. Välj ämne, bjud in deltagare och starta frågesporten.

Utmaning - Är du säker på det?

Vi lever med många fördomar och feltolkad kunskap. Små missar som gjort att generationer blivit lurade. Myter vi trott på i hela våra liv som visar sig vara inget annat än lögn. Tittar du in på denna kategorin gör du det på egen risk. Dina grundvalar kan rubbas. P.S. Visste du att myntautomater fanns i Egypten för drygt 2000 år sedan? Den mesta informationen är hämtad från boken 'Fel, fel, fel' av Ulf Ivar Nilsson samt Wikipedia

Bjud in deltagare genom att ange e-post och namn. Inga utomstående kan se uppgifterna.

E-post* Namn*
Du

E-postadress Namn/Medlem
Deltagare 2
Deltagare 3
Deltagare 4
Deltagare 5
Deltagare 6
Deltagare 7
Deltagare 8
Deltagare 9
Deltagare 10
Antal frågor
5 10 20 38
Skriv en hälsning till deltagarna

Annonser