Utmaningen

Utmana dina vänner på kunskapstest. Välj ämne, bjud in deltagare och starta frågesporten.

Utmaning - Stadsfåglar

Många av våra fågelarter trivs utmärkt i en urban miljö, eftersom det där oftast finns det som fågelarten behöver i fråga om föda och häckningsbiotop. Fåglarna ser inte på staden på samma sätt som oss människor. För fåglarna är hus som vilken klippa som helst. Många arter har urbaniserats mer och mer hos oss bara på några decennier, och kan nu ses gå sökandes föda i våra parker i närheten av människor, då de förr var skyggare. Vintrarna är inte heller lika stränga i en stad som i naturen, så i städerna kan fåglar börja sjunga tidigare på våren.

Bjud in deltagare genom att ange e-post och namn. Inga utomstående kan se uppgifterna.

E-post* Namn*
Du

E-postadress Namn/Medlem
Deltagare 2
Deltagare 3
Deltagare 4
Deltagare 5
Deltagare 6
Deltagare 7
Deltagare 8
Deltagare 9
Deltagare 10
Antal frågor
5 10 14
Skriv en hälsning till deltagarna

Annonser